Spoločnosť Hubert J.E. získala prvá na Slovensku FSSC certifikát pre výrobcov vín

Nezávislá certifikačná a inšpekčná spoločnosť BUREAU VERITAS SLOVAKIA udelila spoločnosti HUBERT certifikáty systému bezpečnosti pri výrobe potravín. Tie sú platné pre kategóriu výrobkov „Výroba šumivých vín, miešaných alkoholických nápojov, liehovín a nealkoholických nápojov a fľašovanie tichých vín“.

Holandska schéma FSSC 22000 (Food Safety Scheme Certification) uznávaná organizáciou GFSI (Global Food Safety Initiative) je certifikačná schéma pre systémy bezpečnosti pri výrobe potravín, výrobe obalových materiálov pre potraviny  a pri výrobe krmív. Jedná sa o celkový systém certifikácie manažérskeho systému a je založená na riadení bezpečností potravín v súlade s normou ISO 22 000 a špecifikáciou PAS 220. Certifikácia v tejto schéme je rovnocennou s certifikáciami podľa BRC resp. IFS štandardov s tým, že ju akceptujú všetky obchodné reťazce a odberatelia, ktorí požadovali doposiaľ BRC, IFS resp. inú certifikáciu podľa regionálnej privátnej schémy.

„Naše sekty získavajú každoročne niekoľko svetovo uznávaných ocenení. To by nebolo možné bez toho, keby na prvom mieste pri ich výrobe nebola kvalita. Sme hrdí na to, že ďalej uchovávame 190-ročnú tradíciu, kvalitu a svetovo uznávanú chuť našich slovenských sektov,“ vysvetľuje Ing. Peter Krúpa, konateľ spoločnosti HUBERT J.E., spol. s r.o.

Ing. Jakub Kejval, generálny riaditeľ  BUREAU VERITAS CZECH & SLOVAKIA dodáva: „Certifikácia v schéme FSSC 22000 je veľmi výhodná pre organizácie, lebo môžu uspokojiť požiadavky všetkých zákazníkov jednou certifikáciou bez ohľadu nato z akého regiónu pochádzajú resp. súčasťou akéhokoľvek združenia sú obchodné reťazce. Štandard zaisťuje väčšiu dôveru v potraviny, nižšie zdravotné riziká, zlepšenie ochrany obchodnej značky, nižšie náklady na audity a zlepšenie riadenia dodávateľského reťazca. Zároveň sme radi, že BUREAU VERITAS sa môže podieľať ako obchodný partner pri výrobe najkvalitnejších sektov na Slovensku, ktorá má už viac ako 190 ročnú tradíciu.“