Sabráž

cat-sabraze

Sabráž je špeciálna technika otvárania fľaše sektu, pri ktorej dôjde k useknutiu konca hrdla fľaše šabľou. Tento neobvyklý spôsob dotvára slávnostnú atmosféru. Sabráž pochádza z Francúzska, z čias napoleonských vojen, keď sa nedočkaví vojaci nezdržiavali riadnym otváraním šampanského, ale oslavy víťazstiev sprevádzalo jednoduché otvorenie fľaše šabľou. Aby ste však dosiahli požadovaný efekt, treba dodržať správny postup.

Príprava je polovica úspechu

Na úspešné dokončenie sabráže by ste v prvom rade mali s fľašou opatrne zaobchádzať a netriasť s ňou. Ďalšou podmienkou je skladovacia teplota, ktorá by sa mala pohybovať medzi 3 až 5 stupňami Celzia. Pred samotným useknutím hrdla je potrebné precízne odstránenie pozlátky a korunky okolo korkového uzáveru fľaše.

Vhodné sú široké priestranstvá

Sabráž neodporúčame skúšať v malých uzavretých priestoroch akými sú byty či firemné kancelárie. Osoba, vykonávajúca sabráž by mala byť bezpečne vzdialená od iných osôb alebo predmetov, ktoré by mohlo zasiahnuť roztrieštené sklo alebo korkový uzáver.

Sabrážujeme

Ak sú splnené všetky podmienky, fľašu sektu pevne uchopte s vystretou rukou z jej spodnej strany. Držte ju naklonenú od seba asi v 30 až 40 stupňovom uhle.

Celý proces useknutia sa robí pohybom ostria šable smerom k rozšírenej časti hrdla, ktorá sa odlomí spolu s korkovým uzáverom. Okrem šable sa zvyknú používať tiež rôzne typy sekier, mečov alebo napríklad golfové palice. Podobné experimenty však začiatočníkom skúšať neodporúčame.

Čo ak sa sabráž nepodarí?

V prípade, že sa vám sabráž na prvýkrát nepodarí, fľašu radšej otvorte klasickým spôsobom. Pri nesprávnom seknutí môžete totiž narušiť štruktúru fľaše a tá by mohla pri ďalšom pokuse prasknúť. Neopatrným postupom môže dôjsť aj k závažnému poraneniu.