Ako vyrábame náš sekt

Šumivé víno vzniká dvojitým zušľachťovaním hrozna. Hotové víno, takzvané cuvée, ktoré vzniká spojením vín z rôznych odrôd, prechádza druhotným kvasením. To určuje metódu výroby. V Hubert J.E. vyrábame šumivé vína štyrmi metódami.

Tradičná metóda

Druhotné kvasenie prebieha priamo vo fľaši. Po dôkladnom prekvasení sa fľaše ručne otáčajú raz v smere, raz v protismere hodinových ručičiek a poloha fliaš so sektom sa mení z horizontálnej do vertikálnej. Zvyšky kvasiniek sa odstraňujú po absolvovaní ľadového kúpeľa. Fľaša vykúpaná v ľadovom kúpeli, po otvorení vystrelí depot vnútorným tlakom (degoržovanie). Chýbajúci objem je nahradený takzvaným expedičným likérom.

Charmat metóda

Zušľachťovanie vína na sekt prebieha vo veľkoobjemových kvasných nádržiach, v ktorých šumivé víno po ukončení druhotného kvasenia ostáva zrieť ešte minimálne šesť mesiacov. Nakoniec sú odfiltrované kvasinky a pridaný expedičný likér.

Transvals metóda

Pri metóde transvals prebieha druhotné kvasenie vína vo fľašiach, podobne ako pri tradičnej metóde. Hlavným rozdielom je, že pred záverečným naplnením do fliaš sa víno ešte scelí a prefiltruje.

Asti metóda

Metóda výroby šumivého vína, pri ktorej sa do vína nepridáva cukor. Víno prechádza iba riadeným prvotným kvasením pri regulovanej teplote, ktoré sa zastaví vtedy, keď má víno správny podiel alkoholu.