Hubert J.E. aj v roku 2006 potvrdil dominantnú pozíciu na trhu šumivých vín

Spoločnosť Hubert, najvýznamnejší slovenský výrobca sektu, dosiahla v roku 2006 tržby vyše 507 miliónov Sk, čo predstavuje predaj vyše 7,3 milióna 0,75 l fliaš. Rast predaja zaznamenali predovšetkým šumivé vína Hubert de Luxe a ešte stále novinka v portfóliu spoločnosti Hubert Grand. Podľa štatistík Slováci v spotrebe sektu oproti zahraničiu zaostávajú. Cieľom spoločnosti je preto pozicionovať sekt ako svieži, dynamický a štýlový nápoj. Sekt nemá byť vnímaný iba ako „sviatočný nápoj“, ale ako nápoj, ktorý dokáže aj tej najbežnejšej udalosti vdýchnuť osobitú a nezabudnuteľnú atmosféru. Snahou spoločnosti je tiež prezentovať šumivé víno ako decentnejšiu alternatívu k pitiu piva a tvrdého alkoholu.

Tržby spoločnosti Hubert J.E. predstavovali v roku 2006 507,026 mil. Sk. Predaj produktov spoločnosti s počtom 62 zamestnancov v roku 2006 dosiahol 7,347 milióna 0,75 l fliaš, z čoho až 82%, t.j. 6,010 milióna fliaš, pochádzalo z vlastnej produkcie. 3% z celkového počtu predaných produktov smerovalo na export a to najmä do Českej republiky, zvyšok bol realizovaný na domácom trhu.

Významný nárast predaja, až 53 percent oproti predchádzajúcemu roku, zaznamenala v roku 2006 nová značka šumivého vína Hubert Grand, ktorá bola uvedená na trh roku 2005 v dvoch variantoch blanc a rosé. Rovnako rast predaja v roku 2006 o 2,4 percenta oproti roku 2005 zaznamenal aj sekt obľúbený predovšetkým u žien – Hubert de Luxe. Predaj prémiového produktu Johann E. Hubert, ktorý bol uvedený na trh v roku 2005 pri príležitosti 180. výročia založenia spoločnosti, prekročil všetky očakávania.

Spoločnosť Hubert J.E. si aj v roku 2006 udržala dominantnú pozíciu na trhu so šumivými vínami. Zároveň sme si aj na trhu s tichým vínom dokázali posilniť postavenie  prostredníctvom vlastnej značky tichého vína Knieža Svätopluk“, charakterizoval postavenie spoločnosti Hubert J.E. na trhu v roku 2006 Ing. Peter Krúpa – riaditeľ spoločnosti Hubert J.E. pre controlling

Rok 2006 sa niesol v pokračovaní už nastúpeného trendu vysokej efektivity produkcie pri zvyšovaní kvality výrobkov, čo v priebehu roka potvrdili aj víťazstvá na rôznych domácich a medzinárodných vinárskych súťažiach. Dve šumivé vína Hubert Sekt brut 2003 resp. Hubert Sekt  demi  sec 2003 boli zaradené do Národného salónu vín“, pokračuje Ing. Krúpa. Spoločnosť sa prostredníctvom marketingových kampaní zamerala na strednodobé a dlhodobé posilňovanie značiek.

V roku 2006 uviedla spoločnosť Hubert J.E. na pulty nový design obľúbeného produktu Hubert Club, ktorý každoročne potvrdzuje pozíciu čísla 1 na slovenskom trhu sektov. Uvedenie nového designu sektu Hubert Club je tiež súčasťou stratégie zvyšovania konzumácie sektu a ponúknutie vhodnej alternatívy pre mladú generáciu. Nový vzhľad Hubertu Club pomocou typickej bielej farby a atraktívnej etikety v sebe spája eleganciu jemu vlastnú a sviežosť a dynamiku dôležitú pre mladých ľudí. Zároveň si však zachoval tradičné črty pôvodného produktu, ktoré sú podstatné pre lojálnych spotrebiteľov. Celkovým cieľom zmeny designu bolo zatraktívniť vzhľad produktu a urobiť z neho moderný sekt, ktorý je konkurencieschopný nielen medzi domácim ale aj európskym sektom.

Celková výška investícií v roku 2006 presiahla 16 mil. Sk, pričom k prioritným projektom  patrilo predovšetkým ukončenie výstavby haly na víno, nákup nových strojov a technologického vybavenia. Vďaka úspešnému napĺňaniu investičného konceptu v tomto roku, ako aj v rokoch minulých, spĺňa v súčasnosti spoločnosť Hubert J.E. všetky výrobné a technologické štandardy vyžadované Európskou Úniou. Zámer spoločnosti neustále zvyšovať kvalitu svojich produktov bol potvrdený aj úspešnou certifikáciou podľa medzinárodných potravinárskych štandardov IFS (International Food Standard). V oblasti informačných technológií sa spoločnosť zaradila medzi priekopníkov. Ako v jednej z prvých spoločností na Slovensku došlo v priebehu roka k upgrade SAP 4.6 C na MySAP ERP. Súbežne došlo aj k prechodu na novú platformu komunikačného softvéru Lotus Notes R7 z predchádzajúcej verzie R5. Zároveň je prostredníctvom Virtual Private Network (VPN) umožnená on-line komunikácia obchodných zástupcov so spoločnosťou, čo prispieva k zvýšeniu efektivity spracovania odbytovej agendy.

Spoločnosť Hubert J.E. sa taktiež angažuje v osvete verejnosti v oblasti somelierstva a barmanstva. V roku 2006 sa uskutočnil prvý ročník somelierskej súťaže Trophée Hubert 2006 a siedmy ročník medzinárodnej barmanskej súťaže Hubert Cup 2006.

Plány na rok 2007
Prioritou spoločnosti Hubert J.E. v nasledujúcom období bude starostlivá práca so značkami v portfóliu. K existujúcim 4 odrodám tichého vína knieža Svätopluk by mali pribudnúť nové, vďaka ktorým budú mať zákazníci väčšie možnosti pri výbere. Na rok 2007 je tiež naplánovaný redesign produktov pod značkou Hubert a uvedenie produktov v nových spotrebiteľsky atraktívnych formátoch,“ upresňuje Ing. Krúpa.

Spoločnosť Hubert J.E. bude v roku 2007 naďalej pokračovať v pozicioningu sektu ako nápoja na každú príjemnú chvíľu, keďže štatistiky zo zahraničia naznačujú, že Slováci v jeho spotrebe výrazne zaostávajú. Kým vo vyspelých zahraničných krajinách sú sekt bary bežným štandardom a ľudia konzumujú sekt každodenne bez zvláštnych dôvodov, na Slovensku sa konzumácia sektu spája viac s  oslavami a slávnostnými príležitosťami. Priemerná spotreba sektu na jedného obyvateľa na Slovensku predstavuje iba jednu necelú 0,75 L fľašu sektu ročne. Pre porovnanie, napríklad v Nemecku je to približne 6 fliaš ročne.

 Spoločnosť Hubert J.E. vyrába a distribuuje viacero úspešných značiek pre rôzne cieľové skupiny. Z vlastnej produkcie sú to sekty Hubert Club, Hubert de Luxe, Hubert Grand, Hubertsekt L´Original, Johann E. Hubert, Bella Vista a City Sec a víno Svätopluk. Hubert J.E. okrem toho distribučne zastrešuje značky Cinzano, Bohemia Sekt, Víno Mikulov, Habánske sklepy, Wodku Gorbatschow, Henkell Trocken, Söhnlein Brillant a Deinhard.