Pravidlá používania aplikácie „Pozvite priateľa na sekt a získajte zľavu“

 

Všeobecné pravidlá

 • Vstúpiť do aplikácie môžu len osoby staršie ako 18 rokov na základe príchodu na stránku www.hubertsekt.sk a umožnením prepojenia účtu na sociálnej sieti Facebook.
 • Splnením podmienok a dodržaním postupu uvedenom v tomto texte získate 13 % zľavu maximálne z troch objednávok v e-shope www.hubertonline.sk.
 • Zapojením sa do aplikácie vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami a poskytujete dobrovoľne súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľovi, spoločnosti HUBERT J.E., s.r.o., IČO: 36 246 794, so sídlom Vinárska 137, 926 01 Sereď v rozsahu meno, priezvisko, Vaše prihlasovacie meno na sieti Facebook, e-mail a fotografia, za účelom využitia tejto aplikácie. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi, spoločnosti Seesame, s.r.o., IČO: 35 702 931, so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona), a že Vám boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 cit. zákona. Zároveň vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

 

Ako to funguje:

 1. Prihláste sa prostredníctvom svojho Facebook účtu na stránku www.hubertsekt.sk.
 2. Potvrďte prepojenie s vaším Facebook účtom.
 3. Pozvite priateľa prostredníctvom sociálnej siete Facebook na pohár sektu.
 4. Po odoslaní pozvánky aplikácia zverejní príspevok na vašej Facebook nástenke.
 5. Pre získanie promo kódu je potrebné, aby priateľ vašu pozvánku na pohár sektu prijal a potvrdil prihlásením sa so svojím Facebook účtom na stránke www.hubertsekt.sk.
 6. Za každú potvrdenú pozvánku získavate promo kód do e-shopu www.hubertonline.sk. Kód sa zobrazí v spodnej časti obrazovky aplikácie.
 7. Zľavu si môžete uplatniť na celú objednávku v e-shope www.hubertonline.sk. Túto zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami v e-shope. Promo kód zadáte pri nákupe prostredníctvom e-shopu www.hubertonline.sk.
 8. Po použití kódu bude kód deaktivovaný a nie je možné ho znovu použiť.
 9. Po uplatnení všetkých troch kódov nie je možné pozvať do aplikácie ďalších priateľov.

 

Na zdravie!