Etický kódex spoločnosti

Otázka dodržiavania zákonov a etického správania zamestnancov sa stáva vzhľadom na silný medzinárodný rast spoločnosti s rastúcimi zákonnými požiadavkami stále dôležitejšou. Preto bol pre celú skupinu Oetker vyvinutý systém kontroly dodržiavania zákonov a etického správania zamestnancov spoločnosti (Compliance Management System).

V rámci tohto systému bola zriadená organizácia zameraná na dodržiavanie zákonov a etické správanie zamestnancov, ktorej poverenci sú k dispozícii ako neutrálne a nezávislé kontaktné osoby vo všetkých otázkach týkajúcich sa tejto témy.

V prípade upozornení na (možné) porušenia zákonov, ktoré sa týkajú spoločnosti Dr. Oetker, máte možnosť poslať svoje upozornenie – absolútne anonymne – prostredníctvom hotline podpory systému skupiny Oetker (Compliance Hotline-System):

Alternatívne vám ponúkame možnosť obrátiť sa priamo e-mailom na organizáciu pre dodržiavanie zákonov a etické správanie v našej spoločnosti. Kontakt: compliance@henkell-sektkellerei.de

Ak chcete v tejto veci kontaktovať skupinu Oetker, obráťte sa prosím na: compliance@oetker-gruppe.de

Každý prípad dôkladne preveríme a v prípade potreby prijmeme potrebné opatrenia.